Partener 3 - USAMV Cluj-Napoca, Disciplina de Boli infecţioase:

  • Coordonator echipă de cercetare: Prof. Dr. Marina SPÎNU
  • Cercetător cu experienţă Conf. Dr. Carmen ŞANDRU
  • Cercetător cu experienţă Şef lucrări. Dr. Ştefan RĂZVAN
  • Cercetător tânăr Dr. Mihaela NICULAE
  • Cercetător în formare Drd. Timea KISS
  • Cercetător în formare Drd. Florina KRUPACI

Rol în proiect:

  • Colectează probe de sânge şi ţesuturi de la animale domestice
  • Efectuează examenul serologic şi molecular al probelor
  • Menţine culturi de Borrelia burgdorferi s.l. în laborator
  • Confirmă cultural şi microscopic infecţia la căpuşe
Site hosted by Sysplax. Web Design by Andrei D. Mihalca