Partener 5 - UBB Cluj-Napoca, Disciplina de Zoologia vertebratelor:

  • Coordonator echipă de cercetare: Şef lucrări. Dr. Ioan GHIRA

Rol în proiect:

  • Colectează probe de ţesuturi şi căpuşe de la micromamifere
  • Colectează probe de ţesuturi şi căpuşe de la reptile
  • Efectuează prelucrarea GIS a datelor
Site hosted by Sysplax. Web Design by Andrei D. Mihalca