Header image  

TOTUL DESPRE PARAZIŢI

 

 
  || HOME | CERCETARE | DIDACTIC | SCIENTIA PARASITOLOGICA | ECHIPA | CONTACT ||
    
Constituirea unei reţele naţionale de cercetare a dermatofitozelor la om şi animale (CEEX 151/2006)

 

Valoarea proiectului: 200000 RON
Durata contractului: 24 luni

Autoritatea Contractantă:

Centrul National de Management Programe

Contractor:
Conducator proiect:

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Partener 1

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Partener 2

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Haţieganu"Cluj-Napoca

 

SCOP
Proiectul propus are ca scop dezvoltarea unei retele de specialisti menita a contribui la aprofundarea cunoasterii dermatofitozelor la animale, cat si a impactului acestora asupra omului si a mediului inconjurator. Zoonozele micotice cel mai frecvent diagnosticate, atat la om cat si la animale, sunt dermatofitozele. In acest context, diagnosticarea si tratarea corecta a infectiilor fungice la animale si om prezinta o importanta deosebita, aspect care rezulta si din decizia luata in  1981 de catre OMS (WHO) in relatii oficiale cu Societatea Internationala de Micologie pentru om si animale (ISHAM) privind infiintarea un program pentru preventia si controlul dermatofitozelor la om si animale.

OBIECTIVE
Se vor prezenta, prin raportare la situaţia pe plan naţional şi internaţional :
- Probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a domeniului şi a tematicii proiectului;
- Problema majoră propusă de proiect constă în difuzarea cunoştinţelor privind dermatofitozele la om şi animale cu scopul conştientizării populaţiei prin modalităţi diferite: pliante, site-uri web, conferinţe, cărţi;
- Perfecţionarea cercetătorilor români în domeniu prin mobilităţi pe care vor avea posibilitatea să le efectueze la diferite instituţii europene de profil;
- Colaborarea în cadrul acestui proiect a medicilor veterinari cu specialiştii umani din domeniu va conduce la cunoaşterea mai bună a situaţiei dermatofitozelor la om şi în acelaşi timp la o implementare mai eficientă a măsurilor de profilaxie.

PLAN DE REALIZARE
Etapa I Documentarea bibliografica si identificarea unitatilor de interes pentru monitorizarea dermatofitozelor la om si animale domestice; Organizarea de  conferinte pe tema dermatofitozelor la om si animale domestice.
Etapa II. Diseminarea informaţiilor: Elaborare monografie Dermatologie clinică veterinară, cu capitol „Dermatofitoze”; Elaborarea şi publicarea Revistei Scientia Parasitologica.Organizarea si efectuarea de mobilitati ale membrilor echipelor partenere în ţară şi străinătate.
Etapa III  Organizarea si efectuarea de mobilitati.
Etapa IV. Diseminarea informatiilor si valorificarea rezultatelor.

ECHIPA

Nume şi prenume

Funcţia în cadrul Proiectului

Profesia
Agajat la

Conducator de proiect – USAMV CLUJ-NAPOCA

 

Prof. Dr. Vasile Cozma

Director/ conducător proiect

Medic veterinar
USAMV Cluj Napoca

Conf. Dr. Viorica Mircean

Responsabil ştiinţific proiect

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Prof. Dr. Dr. HC Eronim Şuteu

Cercetător/ specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Prof. Dr. Marina Spinu

Cercetător/ specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Prof. Dr. Cornel Cătoi

Cercetător/ specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Asist. Univ. Cristian Magdaş

Cercetător/ specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

 Sef lucr. Dr. Chirilă Flore

Cercetător/ specialist

Medic veterinar DSVSA Cluj-Napoca

Drd. Horea Baciu

Cercetător/ specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Drd. Diana Onac

Cercetător/ specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Dr. Alexandru Bejan

Cercetător/ specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Dr. Gabriela Predescu

Cercetător/ specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Sorana Adam (Feneşan)

Specialist

  USAMV Cluj-Napoca

Dr. Rareş Oroian 

Ajutor specialist

Medic veterinar USAMV Cluj-Napoca

Florentina Mirescu

Ajutor specialist

Studenta an VI USAMV Cluj-Napoca

Camelia Vicol

Ajutor specialist

Studenta an VI USAMV Cluj-Napoca

Bozesan Claudia

Ajutor specialist

Studenta an V USAMV Cluj-Napoca

Simona Pacurar

Ajutator specialist

Laborant USAMV Cluj-Napoca

Norica Perijoc

Responsabil economic proiect

Economist
USAMV Cluj-Napoca

Doru Sabău

Administrator bază date

Inginer
USAMV Cluj-Napoca

Partener 1 - USAMV BUCURESTI

Prof. Dr. Ioan Liviu Mitrea

Responsabil ştiinţific proiect

Medic veterinar
Prof univ
 USAMV Bucuresti

Şef lucrări Dr. Mariana Ioniţă

Cercetător/ specialist

Biolog
 USAMV Bucuresti

Asist. univ. drd.
Alina Karina Draghici

Cercetător/ specialist

Medic veterinar
USAMV Bucuresti

Drd. Lenuta Dascalu

Cercetător/ specialist

Medic veterinar
la FMV Bucuresti

Dr. Violeta Enachescu

Cercetător/ specialist

Medic veterinar FMV Bucuresti

Gabriela Manea/Dincă

Responsabil economic proiect

Economist
USAMV Bucuresti

Marius Cătălin Buzatu

Administrator baze date

Student, an V
USAMV Bucuresti

Partener 2 – UMF CLUJ-NAPOCA

Prof. Dr. Monica Junie

Responsabil ştiinţific proiect

Medic primar uman UMF Cluj-Napoca

Sef lucrari
Dr.Carmen Costache

 

Cercetător/ specialist

Medic primar UMF Cluj-Napoca

Asist.Univ.Dr. Ioana Colosi

Cercetător/ specialist parazitolog

Medic uman specialist UMF Cluj-Napoca

Asist.Univ. Laura Deak

Cercetător/

Medic uman UMF Cluj-Napoca

Dr.Ciobanca Petrică Teofil

Responsabil economic proiect. Administrator baze date

Medic uman UMF Cluj-Napoca

Cozma Ana Maria

Ajutor cercetator

studentă an IV
Facultatea de Farmacie

Covaliu Bogdan

Ajutor cercetator

Student Medicină Generală – anul IV

 

 

back