Header image  

TOTUL DESPRE PARAZIŢI

 

 
  || HOME | CERCETARE | DIDACTIC | SCIENTIA PARASITOLOGICA | ECHIPA | CONTACT ||
    
FUNDAŢIA SCIENTIA PARASITOLOGICA PRO VITA

 

Fundaţia a luat fiinţă şi este recunoscută cu personalitate juridică din iulie 1997, prin hotărârea judecătorească civilă Nr. 1313 din 21 iulie 1997, a Tribunalului Cluj.

Fundaţia are drept membri fondatori pe: Şuteu Eronim, profesor doctor, Doctor Honoris Causa, la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi Cozma Vasile, profesor doctor la aceeaşi facultate.

Fondatorii şi-au propus să contribuie la: dezvoltarea şi progresul parazitologiei; sprijinirea cadrelor tinere de specialişti pentru activităţi performante; introducerea progresului ştiinţific în combaterea parazitozelor la om şi animale şi ridicarea calităţii mediului înconjurător.

Preşedinte de onoare: profesor doctor, Doctor Honoris Causa, Eronim Şuteu
Comitet de direcţie: director - Cozma Vasile, profesor doctor la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membră - Junie Lia Monica, profesor doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca;
Comisia de cenzori: preşedinte al comisiei - Rotaru Ovidiu, profesor doctor la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membri - Negrea Octavian Valeriu, conferenţia doctorla Facultatea de Zootehnie Cluj-Napoca, şi Bodis Éva, asistent veterinar la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
fundaţia va forma un Comitet ştiinţific şi un Comitet de onoare.

Scopul
· Valorificarea, introducerea şi aplicarea cercetărilor şi descoperirilor din ştiinţele parazitologice în acţiuni menite să îmbunătăţească sănătatea şi viaţa omului, a animalelor sinantrope şi a condiţiilor ambientale.
· Susţinerea şi stimularea cercetării în cadrul învăţământului de toate gradele, respectiv a cercetării parazitologice în domeniul uman şi veterinar.
· Educarea şi direcţionarea tinerelor talente (elevi, studenţi, medici, biologi, ecologi începători) pentru studiul şi aprofundarea cunoştinţelor din domeniul parazitologic, în sensul stimulării activităţii de creaţie şi a spiritului novator în acest domeniu.
· Sprijinirea şi stimularea talentelor creative pentru elaborarea unor opere fundamentale - la parametri universali - din domeniul parazitologiei, editare de broşuri, periodice şi cărţi de specialitate, prin organizarea şi administrarea unei edituri care va publica cu precădere cărţi de specialitate din domeniu.
· Organizarea unor manifestări ştiinţifice de profil, congrese, simpozionare, mese rotunde, seminarii cu colaborare internaţională; organizarea de concursuri pentru cadrele în formare, a unor cercuri ştiinţifice (prin prezentare de lucrări ştiinţifice, videoclipuri, casete video şi alte materiale) în vederea cultivării unei educaţii în spiritul sănătăţii umane, animale şi a mediului ambiant, a unei gândiri parazitologice.
· Informarea şi educarea unor colectivităţi umane cu acces mai dificil la informaţie - case de copii, cămine de bătrâni, azile - prin acţiuni sanitar-umanitare în vederea îmbunătăţirii cadrului ambiental şi supraveghere antiparazitară.
· Se vor stabili legături de colaborare cu alte fundaţii similare din ţară şi din străinătate pentru organizarea de vizite, competiţii, schimburi de experienţă.
· Se va edita o revistă - în vederea popularizării acţiunilor întreprinse de către fundaţie - care îi va purta numele, respectiv “Scientia Parazitologica Pro Vita”, cu apariţie trimestrială, permanentă şi care va reflecta întreaga activitate a fundaţiei.

Obiective
Fundaţia îşi propune în perspectivă a realiza:
· Cooperări cu Asociaţia Parazitologilor din România; Asociaţia Medicilor Veterinari din România; Facultăţile de Medicină Veterinară din România; Universităţi de Medicină şi Farmacie; Universităţi şi Facultăţi de Biologie; Institute de Cercetări Biologico-Medicale din ţară şi străinătate.
· Sprijin pentru difuzarea cunoştinţelor în domeniul parazitologiei: editarea unei reviste cu acelaşi nume; editarea de broşuri, filme, în scop educativ şi de propagare a progresului în parazitologie; organizarea de simpozioane ştiinţifice.

Suportul financiar al Fundaţiei

Va fi format din: cotizaţii ale membrilor, donaţii şi sponsorizări.

 

 

 

back