Optimizarea supravegherii infecției cu Toxoplasma gondii la unele specii de animale și la om, ca problemă de sănătate publică în centrul și vestul României

 

 

Acronim: TOXANOM                                                                                                                     

Nr. Cerere de finantare: 3377/2007

Nr. Contract de finantare: 51-013/18.09.2007

 

Director  proiect: Prof. Dr. COZMA VASILE

cozmavasile@yahoo.com, Str. Mănăștur nr. 3,  Cod 400372, tel: 0264-596384, int. 165, fax: 0264-593792

 

 

Coordonator proiect:

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA,

Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Parazitologie și Boli Parazitare, Str. Calea Manăștur, nr. 3-5, cod 400372, Cluj-Napoca, Cluj

 

Partener 1: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIȘOARA

Partener 2: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “IULIU HAȚIEGANU”CLUJ NAPOACA

Partener 3: INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI – CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ ( fost INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ “PROF. DR. IULIU MOLDOVAN” CLUJ-NAPOCA)

Partener 4: S.C. BIOTERRA S.R.L.

 

Rezumatul proiectului în limba română:

           

Toxoplasmoza este una dintre cele mai raspandite zoonoze parazitare din lume, afectand o treime din populatia globului, determinand pierderi economice in sectorul zootehnic, prin avorturi, mortinatalitate, infertilitate. La gravida determina pierderi de sarcina, nastere prematura, deces neonatal, moarte fetala intrauterina, intarziere in dezvoltarea intrauterina si anomalii congenitale. Directiva europeana 2003/99/CE considera toxoplasmoza printre zoonozele care trebuie supravegheate. Directia de cercetare in care se incadreaza proiectul este Agricultura, siguranta si securitate alimentara (Cod 5), obiectivul specific fiind Sanatate publica veterinara, diagnosticul, supravegherea si controlul bolilor la animale (cod 5.1.14). Obiectivele se refera la:

- studiul epidemiologic parazitologic si serologic, privind prevalenta infectiei cu T. gondii la pisici si izolarea T. gondii de la pisicile pozitive coproparazitologic;

- screening serologic regional la rumegatoare mici si suine, si izolarea/identificarea T. gondii la avortoni si nou nascuti neviabili de la aceste specii;

- izolarea/identificarea T. gondii in produse alimentare de origine animala;

- screening serologic regional la populatia umana (generala, gravide si nou-nascuti cu malformatii si hipotrofici);

- prelucrarea statistica a datelor obtinute si stabilirea unor corelatii privind infectia cu T. gondii pe filiera animal – aliment – om;

- popularizarea informatiilor legate de infectia toxoplasmica in randul populatiei umane cu risc maxim;

- propunerea unor protocoale de supraveghere si profilaxie a infectiilor toxoplasmice, la om si animale, autoritatilor competente. 

            Proiectul propus va aduce contributii majore in ceea ce priveste cunoasterea epidemiologiei actuale reale, la nivelul regiunilor luate in studiu, atat la animale cat si la om, in ceea ce priveste infectia cu T. gondii. Se preconizeaza ca beneficiile create de acest program sa se rasfringa in final, asupra starii de sanatate a popupulatiei.

 

Rezumatul proiectului în limba engleză:

 

            Toxoplasmosis is one of the most prevalent parasitic zoonotic diseases in the world, affecting third of world population, causing losses in economy, in zootechny, causing abortion, neonatal mortality, infertility. At burdensome causes losses of pregnancy, premature birth, neonatal death, intrauterine fetal death, intrauterine evolving disturbances, and congenital anomalies.

The European Directive 2003/99/CE considers toxoplasmosis among those zoonosises that must be controlled.

The specific objectives of the research refer to:

- epidemiological, parasitological and serological study of T. gondii infection in cats, isolation of T. gondii  from O&P positive cats.

- Regional serological screening of small ruminants and pigs, isolation and identification  of T. gondii in abortion and dead newborns  of above specified species;

- isolation/identification of T. gondii in food products of animal origin,

- regional serological screening of human population (general population, pregnant women, and new-borne with malformations and hypotrophy);

- All data will be statistically processed and correlations will be established regarding animal T. gondii infection – food contamination – human infection;

- legal information regarding toxoplasmic infection will be disseminated among human population with maximum risk;

- surveying protocols and prophylaxis of toxoplasmic infection, in both humans and animals, will be proposed to competent authorities.

            This project will bring major contributions to establish and up-date epidemiological parameters of T. gondii infection in both humans and animals. It is expected that the results obtained through this project will improve the health status of the population.

 

 

Autoritatea contarctanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP, cu sediul în localitatea Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul poștal 010362, telefon 311.59.92, fax 318.87.63

 

Durata proiectului: 14.09.2007- 30.09.2010

 

Pagina web a proiectului:   http://www.zooparaz.net/toxanom.html

 

 

 

 

 

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant (planul de realizare):

 

 

 

Anul

 

Etape/ Activități

Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat

 

Organizatia executanta

 

Termene

 

2007

Etapa I: Realizarea unei baze de date bibliografice privind toxoplasmoza și achiziția de materiale și echipamente

 

 

15 Decembrie 2007

 

Activitate I.1: Realizarea unei baze de date bibliografice

 

 

 

Studiu bibliografic privind informații recente pe plan național și internațional in infecția toxoplasmica la rumegătoare mici

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

CO

 

Studiu bibliografic privind informații recente pe plan național și internațional in infecția toxoplasmica la suine și pisici

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P1

 

Studiu bibliografic privind informații recente pe plan național și internațional in infecția toxoplasmica la nou născuți malformați și hipotrofici și la mamele acestora

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P2

 

Studiu bibliografic privind informații recente pe plan național și internațional in infecția toxoplasmice la om

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P3

 

Activitate I.2.: Achiziție materiale și echipamente

 

 

 

Achiziție echipamente și materiale

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

CO

 

Achiziție echipamente și materiale

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P1

 

Achiziție materiale (chituri ELISA)

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P2

 

Achiziție materiale (chituri ELISA)

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P3

 

2008

Etapa II: Screeninig serologic privind prevalența infecției cu T. gondii la rumegătoare mici și la om

 

 

15 Iunie 2008

 

Activitate II.1.: Stabilirea criteriilor de includere în loturile de studiu

 

 

 

Stabilirea colaborarii cu sectiile de nou-nascuti, a criteriilor de selectare a loturilor și prezentarea programului

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P2

 

Stabilirea de eșantioane reprezentative umane din centrul și nord-vestul României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P3

 

Activitate II.2.: Screening serologic

 

 

 

Recoltarea și prelucrarea serologică (ELISA, IFA) a probelor de la rumegătoare mici din centrul României,

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

CO

 

Recoltarea și prelucrarea serologică (ELISA, IFA), a probelor de la rumegătoare mici din vestul României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P1

 

Recoltarea și prelucrarea de probe perechi de sânge, mamă-copil

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P2

 

Recoltarea și prelucrarea serologică a probelor de la populația umană din zona de nord-vest a României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P3

 

Activitate II.3.: Prezentarea rezultatelor parțiale obținute comunității științifice

Activitati suport, B.2., B.3.

CO, P1, P2, P3

 

2009

Etapa III: Screeninig privind prevalența infecției cu T. gondii la pisici și la om

 

 

31 Ianuarie 2009

 

Activitate III.1.: Screening parazitologic și serologic

 

 

 

Recoltarea și prelucrarea coproparazitologică și serologică a probelor de la pisici din mediul rural și urban din zona centrul României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

CO

 

Recoltarea și prelucrarea coproparazitologică și serologică a probelor de la pisici din mediul rural și urban din vestul României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P1

 

Recoltarea și prelucrarea de probe perechi de sânge, mamă-copil

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P2

 

Recoltarea și prelucrarea serologică a probelor de la populația umană din zona de centru a României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P3

 

Activitate III.2.: Identificarea/izolarea T. gondii la pisici

 

 

 

Efectuarea de coproculturi, punerea la punct a unei metode de extracție ADN din oochisturi și a unei metode PCR

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

CO

 

Activitate III.3.: Prezentarea rezultatelor parțiale obținute comunității științifice

 

 

 

Analiza, interpretarea și prezentarea rezultatelor parțiale

Activitati suport, B.2., B.3.

CO

 

Analiza, interpretarea și prezentarea rezultatelor parțiale

Activitati suport, B.2., B.3.

P1

 

Interpretarea datelor pentru elucidarea diagnosticului etiologic al malformațiilor/hipotrofiei și al statusului imunitar al nou născutului și prezentarea rezultatelor parțiale

Activitati suport, B.2., B.3.

P2

 

Interpretarea datelor privind seroprevalența infecției toxoplasmice la populația umană din zona de centru a României și prezentarea rezultatelor parțiale

Activitati suport, B.2., B.3.

P3

 

2009

 

Etapa IV: Studiu seroepidemiologic privind prevalența infecției cu T. gondii la suine și la femei gravide

 

 

15 Decembrie 2009

 

Activitate IV.1.: Screening serologic și prelucrarea statistică a datelor

 

 

 

Recoltarea și prelucrarea serologică a probelor (ELISA) de la suine din centrul României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

CO

 

Recoltarea și prelucrarea serologică a probelor de la suine (ELISA) din vestul României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P1

 

Prelucrarea serologica a probelor de la gravide cu sarcini patologice si interpretarea statistica a rezultatelor de la lotul studiat

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P2

 

Stabilirea susceptibilității la infecția cu T. gondii la un lot de gravide aparent sănătoase, evidențierea profilului imunologic al gravidei în primul trimestru de sarcină

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P3

 

Activitate IV.2.: Prezentarea rezultatelor parțiale obținute comunității științifice

Activitati suport, B.2., B.3.

CO P1 P2 P3

 

2010

Etapa V: Izolarea/identificarea T. gondii la avortoni si nou nascuti neviabili la rumegatoare mici si suine, diseminarea de informații legate de infecția cu T. gondii , aprecierea riscului alimentar al infecției cu T. gondii și interpretarea interdisciplinară a rezultatelor proiectului

 

 

14 Septembrie 2010

 

Activitate V.1.: Colectare de avortoni de la animale

 

 

 

Prelucrarea probelor biologice recoltate de la avortoni (secțiuni histologice, bioprobă pe șoriciei) și punerea la punct a unei metode de extracție ADN din materiale patologice și a unui protocol PCR

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

 

CO

 

Colectare avortoni și probe sânge din efective de ovine rase de import si autohtone

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P4

 

Activitate V.2: Stabilirea prevalentei infectiei toxoplasmice la categorii profesionale cu risc

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P3

 

Recoltarea și prelucrarea probelor de la la populatia cu risc din sectorul medical veterinar, de crestere al animalelor si din sectorul alimentar

 

P3

 

Activitate V.3: Izolarea/identificarea T. gondii din produse alimentare de origine animală

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

CO, P1

 

Activitate V.4: Diseminarea de informații legate de infecția cu T. gondii

 

 

 

Elaborarea unor pliante de informare prenuptiala a femeilor de virsta fertila referitor la riscul infectiei cu T.gondii

Activitati suport, B.2., B.3.

 

P2

 

Distribuirea pliantelor in cabinetele de medicina de familie si in cabinetele de consiliere prenuptiala;argumentarea necesitatii introducerii testarii anticorpilor antitoxoplasma la femei de varsta fertila

Activitati suport, B.2., B.3.

 

P3

 

Activitate V.5.: Analiza epidemiologică a datelor obținute la om și animale

 

 

 

Cartarea toxoplasmozei la animale în centrul României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

CO

 

Cartarea toxoplasmozei la animale în vestul României

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P1

 

Evaluarea consecințelor infecției toxoplasmice animale asupra sănătății gravidei și a produsului de concepție

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P2

 

Analiza structurii morbiditatii reale prin T.gondii pe criterii epidemiologice

Activitati de cercetare dezvoltare, A.1.

P3

Activitate V.6.: Propunerea unui protocol de supraveghere a infecției toxoplasmice umane și la animale

Activitati suport, B.2., B.3.

CO P1 P2 P3 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea  si functia organizatiei participante in cadul proiectului

Numele abreviat al organizatiei

Tipul organizatiei

2007

2008

2009

2010

Total

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

CO UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ NAPOCA

USAMV

UNI

45000

0

233000

0

150036

0

119018

0

547054

0

P1 UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIȘOARA

USAMVB

UNI

30000

0

70000

0

91700

0

22721

0

214421

0

P2 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “IULIU HATIEGANU”CLUJ NAPOCA

UMF

UNI

37100

0

60950

0

75450

0

16540

0

190040

0

P3 INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ “Prof. Dr. IULIU MOLDOVAN” CLUJ NAPOCA

ISP

IP

27720

0

77000

0

96370

0

10751

0

211841

0

P 4 S.C. BIOTERRA S.R.L.

BIOTERA

SRL

0

0

0

0

0

0

16784

16000

16784

16000

Total proiect

139820

0

440950

0

413556

0

185814

16000

1180140

16000

 

 Bugetul proiectului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rezultate obtinute in etapa 1: Realizarea unei baze de date bibliografice privind toxoplasmoza și achiziția de materiale și echipamente

 

Obiectivele propuse în etapa I a proiectului "Optimizarea supravegherii infecției cu Toxoplasma gondii la unele specii de animale și la om, ca problemă de sănătate publică în centrul și vestul României" s-au referit la realizarea unui studiu bibliografic privind toxoplasmoza la om și animale, prin consultarea bibliografiei naționale și internaționale, și achiziția de materiale și echipamente necesare desfășurării în bune condiții a proiectului, în etapele următoare. Au fost implicați coordonatorul de proiect (USAMV Cluj Napoca) și 3 parteneri (P1 – USAMV Timișoara, P2 – UMF Cluj Napopca, P3 – ISP Cluj Napoca)

A fost consultat un bogat material bibliografic și s-a realizat o colecție de articole pe suport electronic și hârtie, cu referire la toxoplasmoză la om și animale. De asemenea s-a realizat o colecție de adrese de internet unde pot fi găsite materiale bibliografice utile pentru elucidarea unor probleme care apar în timpul activității de cercetare. Au fost consultate și cuprinse în colecție și lucrările unor cercetători români, prezentate la simpozionul național ″Toxoplasmoza în actualitate″, care s-a desfășurat în perioada 9-10 Martie 2007 la Constanța, și care au apărut în Revista Română de Parazitologie vol.XVII, nr.1, 2007, și singura monografie recentă consacrată acestui subiect din țara noastră (Toxoplasmoza congenitală, Dana Metea-Stefănescu, Decebal-Sorin Griza, Mihaela Nodiți, Gheorghe Budău sub redacția Prof. Dr. Ioan Popa, Ed. Mirton Timișoara, 2003).

Au fost achiziționate următoarele cărți:

“Toxoplasma gondii The Model Apicomplexal: Perspectives and Methods” editată de L.M. Weiss și K Kim , Academic Press 2007 ;

″Toxoplasmose: État des connaissances et evaluation du risqué lié a l’alimentation. Rapport du group de travail Toxoplasma gondii de l’AESSA. Redactor F. Derouin. Ed. Bialec-Nancy, 2006.

Laboratory Procedures for Veterinary Technicians, 5th edition; autor:Charles M. Hendrix; Ed.Mosby

Toxoplasma Gondii The Model Apicomplexan. Perspectives and Methods; autor:L. Weiss; Ed.Academic Press

Opportunistic Infections;autor:David S. Lindsay; Ed.Springer Verlag

            Pe baza materialelor consultate, fiecare partener a elaborat o sinteză în care sunt prezentate noutăți în domeniul ultrastructurii parazitului, a genotipurilor cunoscute și descrise cu gradul lor de infecțiozitate și patogenitate pentru om și animale, a modului de transmitere, a posibilelor gazde, a relațiilor parazit-gazdă, a epidemiologiei bolii la om și animale, a prevalenței în diferite zone geografice și grupe de populație (imunocompetenți, imunodepresați, adulți, copii, gravide), a riscului de infecție, statusul imunitar al fătului și infecția congenitală, noile tehnici și protocoale de diagnostic cu avantajele și limitele acestora.

De asemenea, s-a făcut o analiză atentă a obiecivelor propuse pentru etapa următoare, în vederea achiziționării de materiale necesare desfășutării în bune condiții a activităților de cercetare planificate. Astfel, s-au achiziționat truse de diagnostic de uz uman și veterinar, necesare realizării studiului epidemiologic privind infecția toxoplasmică la rumegătoare mici și om, și pentru realizarea unui diagnostic cât mai complet al infecției toxoplasmice la copiii cu probleme (hipotrofici și malformați) și mamele acestora. Trusele achiziționate sunt următoarele: latex aglutinare necesare screeningului populațional și nou-născuților (aceste truse sunt rapide și permit selectarea serurilor care trebuie analizate în detaliu), truse ELISA pentru evidențierea anticorpilor de tip IgG, IgM și IgA, la om și animale (rumegătoare mici) și truse Western Blot, pentru stabilirea cu precizie a infecțiilor congenitale la om.

Fiecare partener a achiziționat echipamente: echipamente cazare șoricei, un calculator cu periferice, un laptop și periferice, trei frigidere, pentru păstrarea în bune condiții a serurilor și chiturilor și un congelator. De asemenea au fost achiziționate materiale de protecție și dezinfecție, consumabile de laborator și birotică necesare desfășurării în bune condiții a activității de diagnostic și cercetare de laborator și a celei teoretice explicative din cadrul proiectului.

 

Rezultate obtinute in etapa 2: Screeninig serologic privind prevalența infecției cu T. gondii la rumegătoare mici și la om

           

În cadrul acestei etape s-a realizat screening serologic privind prevalența infecției cu T. gondii la rumegătoare mici (ovine, caprine) și la om, populație generală și perechi mamă-nou născut, în centrul și nord-vestul României.

Screeningul serologic la rumegătoare mici a fost realizat de către CO (coordonator de proiect – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca) în zona de centru a țării și P1 (partener 1 - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Timișoara) în zona de vest a țării. La populația umană, cercetările au fost realizate de către P3 (partener 3 – Universitatea de Medicină și Farmacia „Iuliu Hațeganu” Cluj Napoca) la perechi mamă-nou născut și P4 (partener 4 – Institutul de Sănătate Publică Cluj Napoca) la populația generală din zona de nord-vest a țării.

În România datele privind prevalența infecției cu T. gondii la animale sunt limitate, iar o prevalență ridicată are implicații în sănătatea publică.

În cadrul screeningului serologic realizat la rumegătoare mici în zona de centru a țării (coordonatorul de proiect) au fost recoltate probe de sânge de la 1706 ovine, din care 1585 ovine adulte și 121 tineret (1 lun㠖 1 an) și 401 caprine, din care 371 caprine adulte și 30 iezi în vârstă de până la 2 luni. Serurile au fost prelucrate în direcția depistării anticorpilor (IgG) anti-T. gondii prin metoda imunoenzimatică ELISA, utilizând un chit comercial. Serurile cu reacție dubioasă au fost retestate prin tehnica imunofluorescenței indirecte.

Prevalența anticorpilor (IgG) anti-T. gondii (ELISA), la oile adulte a fost de 64.51%(1021/1585), iar la caprele adulte 63.88 %. De asemenea 3.47% (55/1585) dintre serurile de la ovine testate prin tehnica ELISA au prezentat un rezultat echivoc, iar la retestarea acestora prin reacția de imunofluorescență indirectă s-au înregistrat rezultate diferite în funcție de diluția serurilor (reacții pozitive: diluție 1:32 – 51/52; diluție 1:64 – 45/52; diluție 1:128 – 40/52; diluție 1:256 - 28/52), astfel că prevalența finală la ovinele adulte a fost de 67.63%(1072/1585). Dintre cele 19 seruri provenite de la caprine cu reacție dubioasă la ELISA, 11 au prezentat reacție pozitivă la imunofluorescența indirectă (IFI), 2 au fost dubioase și 6 negative, la o diluție a serurilor de 1:64.

La tineretul ovin prevalența anticorpilor (IgG) anti-T. gondii (ELISA) a fost de 26.44%(32/121), iar la iezi de 3.33%.

Partenerul 1 în vederea realizării screeningului serologic la rumegătoare mici în zona de vest a țării a recoltat 1630 probe de ser de la ovine din județele Caraș-Severin, Timiș și Arad. Acestea au fost prelucrate prin metoda imunoenzimatică ELISA. În județul Caraș-Severin, pozitivitatea a fost de 61,37%, cu variații între 0 și 77,77%. În județul Arad, pozitivitatea a fost de 42,4%, cu variații între 26 și 70%. În județul Timiș, pozitivitatea la adulte a fost de 36,33%, cu variații între 8 și 70%, iar la miei de 6,5%, cu variații între 0 și 12%.

Partenerul 2 în această etapă a început studiul serologic al populației de nou-născuți pentru stabilirea riscului de apariție a toxoplasmozei congenitale. S-au stabilit toate elementele colaborării cu secțiile de nou-născuti, modul de selectare a loturilor și de recoltare a probelor. Ritmicitatea aducerii probelor la laboratorul de Microbiologie pentru a fi lucrate (săptămânal). S-au recoltat probe de sânge perechi de la lăuză și nou-născut pentru testarea imunității antitoxoplasmice la lotul de nou-născuți cu simptomatologie sugestivă pentru toxoplasmoză congenitală (malformați, prematuri, hipotrofici, probleme oculare) și de la nou-născuții declarați sănătoși pentru constituirea lotului martor. Serurile au fost testate prin metoda imunoenzimatică, pentru prezența anticorpilor de tip imunoglobuline G, M și A, iar o parte din ele, cele pozitive pentru Ig G, au fost testate pentru aprecierea avidității (afinității) Ig G, pentru o mai bună interpretare a rezultatelor.

În populația de nou-născuți analizată a fost înregistrată o seropozitivitate mare pentru T.gondii (59%). Cazurile de toxoplasmoză congenitală în rândul nou-născuților cu patologie sugestivă pentru această entitate clinică au fost reprezentative procentual (6.78%). Determinarea Ig A antitoxoplasmice la nou-născuții cu suspiciune clinică de toxoplasmoză congenitală este absolut necesară datorită prezenței unui procent semnifictiv de cazuri cu serologie negativă tranzitorie pe Ig M.

Partenerul 3 a efectuat studiu epidemiologic privind infecția cu T. gondii la populația umană din zona de nord-vest a României. În acest sens s-a stabilit mărimea eșantionului pentru 11 județe utilizând programul Epiinfo 3.4. Datele epidemiologice și probele biologice s-au obținut din 5 județe, din regiunea de NV a României: Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Sălaj și Cluj. S-a realizat un studiu descriptiv, care a urmărit seroprevalența anticorpilor IgG, în funcție de varietatea factorilor epidemiologici ca vârstă, distribuția geografică, statusul socio-economic, și un studiu analitic, de tip caz control, care a urmărit evaluarea riscului infecțiilor cu Toxoplasma gondii (cercetarea pozitivității IgG și Ig M pentru toxoplasmoză și consecințele acestor infecții) și existența sau absența asocierii epidemiologice între diverși factori de risc și boală. Probele recoltate au fost prelucrate prin metoda ELISA (truse de diagnostic de tip DiaSorin) și metoda de latexaglutinare (truse Bio Rad).

Nivelul de seropozitivitate IgG fată de Toxoplasma gondii a fost de 59,82% în zona de N -NV a țării , cu unele variații intrazonale care au fost determinate de structura lotului investigat. Anticorpii anamnestici IgG sunt in proporție mai ridicată la populația de sex masculin, în urban și la adulți. Riscul infeției cu T. gondii este prezent la toate vârstele. Chiar dacă per ansamblu bărbați par a fi mai susceptibili la infecție, trebuie acordată o mare atenție femeilor, în special a celor de vârstă fertilă, în raport cu infecția toxoplasmică asimptomatică , cu consecințe grave în transmiterea congenitală. Seropozitivitatea la femei de 57,58% demonstrează nivelul infecției asimptomatice, nivel ridicat, având în vedere că screeningul serologic pentru infecția cu Toxoplasma gondii nu este inclus in testele de rutină în România. Tehnica Latex aglutinare care evidențiază anticorpi totali și este o metodă calitativă este pentru screeningul populațional. Anticorpii specifici IgM, dispar la interval scurt după infecție  și sunt utili de titrat în diagnosticul de boală acută și nu în cazul investigării stării de imunitate a unui grup populațional asimptomatic.

Este foarte important să se cunoască gradul de receptivitate al populației față de infecția cu T.gondii pentru a aprecia necesitatea măsurilor de prevenire și protecția a populației, în special a populației feminine de vârstă fertilă.

De asemneea în urma cercetărilor inteprinse la rumegătoare mici s-a observat existența unei prevalențe foarte mari. Datorită prevalenței ridicate depistate există un risc real de contaminare a populației umane, din zonele respective, prin consum de carne insuficient preparată termic și lapte nefiert. Se impune implementarea unor măsuri adecvate de profilaxie și management, care să reducă rata de infecție și transmitere a infecției toxoplasmice la aceste animale.

Etapa a doua a proiectului, aduce contribuții majore (la nivel național, regional și local - indicator de rezultate 7) asupra cunoașterii epidemiologiei actuale reale, la nivelul regiunilor luate în studiu, la animale (rumegătoare mici: ovine și caprine) și la om (populația generală și mame-nou născuți) în ceea ce privește infecția cu T. gondii. Obiectivele fazei a doua au fost îndeplinite în totalitate, respectând astfel, termenii contractuali.

O parte din rezultatele obținute în cadrul acesti faze (Faza II la contractul de finanțare nr. 51-013/2007) au fost prezentate și publicate (indicator de rezultate 4):

Ø      la simpozionul “Progrese și perspective în medicina veterinar㔠ce a avut loc în perioada 5-6 Iunie 2008 la Facultatea de medicină Veterinar㠓Ion Ionescu de la Brad” Iași: Titilincu Adriana, Mircean Viorica, Cozma V., 2008. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in goats from centre and nord-west of Romania. În Programul și rezumatul lucrărilor, pag. 53. – CO. Această lucrare va fi tipărită în extenso în volumul simpozionului.

Ø      la simpozionul „Actualities in animals breeding and pathology”, 17-18 Aprilie 2008, Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara: Hotea Ionela, Dărăbuș Gh., 2008. „Identificarea infecției cu Toxoplasma gondii la ovine, în județul Caraș-Severin”, Vol. de Lucrari Științifice – P1.

Ø      la al XVIII-lea Congres European de Microbiologie Clinica și Boli Infecțioase  (ECCMID), 19-22 Aprilie, Barcelona, Spania și publicate în suplement 7, vol 14 din Clinical Microbiology and Infection: „Clinical manifestation of congenital toxoplasmosis and their importance in the prophylaxis of congenital malformations” – L.M.Junie, on behalf of ESGP, poster P1-881 – P2;

Ø      “Al X-lea Congres Național de Boli Infecțioase cu participare internațional㔠4-7 iulie 2008: “Stabilirea etiologiei parazitare la cazurile clinic suspecte de infecție, prin tehnici de laborator” Rev. Clujul-Medical, vol. LXXXI, 2008, Supliment, pag.242-243 – P3

Ø      “Al X-lea Congres Național de Boli Infecțioase cu participare internațional㔠4-7 iulie 2008: “Toxoplasmoza la gravide, gravide la risc și femei de vârstă fertilă”, Rev.Clujul-Medical, vol. LXXXI, 2008, Supliment, 245-246 – P3

Rezultatele cercetărilor intreprinse în cadrul acestui proiect de asemenea, vor fi prezentate (indicator de rezultate 5) la Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paris, 24-28.08.2008, la Congresul Național de Parazitologie, ce va avea loc în noiembrie 2008 la Cluj-Napoca organizat de Asociația Parazitologilor din România și la “Conferinta internațională de patologie celulară și tisulară comparata”, 3-5 iulie 2008, Cluj-Napoca.

S-au efectuat 5 mobilități externe, după cum urmează (indicator de rezultate 11):

Ø      CO: Prof. Dr. Cozma Vasile, Conf. Dr. Gherman Calin si CS Postdoc. Dr. Blaga Radu – Stara Zagora (Bulgaria) la Conferinta „Parasitology days in Bulgaria” care s-a desfasurat in perioada 11-14.06.2008;

Ø      P1: drd. Imre Kalman – Lisabona (Portugalia) la instruirea cu titlul „Training In Molecular Biology Methods Applied To The Epidemiology Study Of Intestinal Protozoa” care s-a desfasurat in perioada 20.04.2008 – 04.05.2008;

Ø      P2: Prof. Dr. Junie Monica – Barcelona (Spania) la conferinta cu titlul “The 18 European Congress Of Clinical Microbiology And Infections Diseases”, care s-a desfasurat in perioada 17.04.2008-24.04.2008.

Valoarea totală a investițiilor în cadrul proiectului (indicator de rezultate 12) a fost de 117686.16 lei. S-a achiziționat mobilier laborator, un cititor plăci ELISA, spălător plăci ELISA, un computer, un sistem digital achiziție și prelucrare imagine și pipetă automată mecanică cu volum reglabil cu 8 canale.

 

Rezultate obtinute in etapa 3: Screeninig privind prevalența infecției cu T. gondii la pisici și la om

 

Toxoplasmoza este una dintre parazitozele cu prevalența cea mai ridicată care afectează toate vertebratele cu sânge cald. Pisicile sunt singurele gazde care pot completa ciclul biologic al agentului etiologic (T. gondii), și ele contamineaza mediului exterior, prin eliminarea odată cu fecalele de oochisturi rezistente. La om se apreciază că o treime din populația globului este serologic pozitivă, iar cunoașterea magnitudinii infecției cu T.gondii în populație este deosebit de utilă. De mare importanță pentru populația umană este toxoplasmoza congenitală, care apare la făt numai în cazul unei infecții primare a gravidei și poate fi prevenită fie prin efectuarea unor examinări serologice în dinamică la toate gravidele pentru a surprinde momentul unei eventuale infecții și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea infectării fătului, fie prin testarea screening a tuturor nou-născuților pentru prevenirea prin instituirea precoce a tratamentului a formelor latente, majoritare în cadrul copiilor afectați.

Semnalarea unei incidențe crescute a toxoplasmozei la om și animale, pe plan internațional și numărul redus al datelor bibliografice din țara noastră cu privire la infecția toxoplasmică la animale și oameni, motivează scopul cercetărilor noastre. În această etapă (Etapa III/31.01.2009) a contractului 51-013/2007 ne-am propus: estimarea prevalenței pisicilor coproeliminatoare de oochisturi (flotatie, PCR) de T. gondii și prevalența anticorpilor antitoxoplasmici la pisici în centrul și vestul țării, dezvoltarea și implementarea unor metologii de lucru; estimarea prevalenței anticorpilor specifici anti T.gondii în populația sănătoasă din zona centrală a României, pentru a cunoaste starea de imunitate, susceptibilitatea la infecție, cunoașterea acestora aducând precizări privind riscul de contaminare cu parazitul în zona luată în studiu; evidențierea prevalenței toxoplasmozei congenitale la nou născuți și aplicarea unei conduite de depistare a acestor copii.

Prevalența pisicilor coproeliminatoare de oochisturi (examen coproparazitologic) de T. gondii/H. hammondi în centrul țării a fost de 1.2% (5/417) iar în vestul țării de 0% (0/185). Prin PCR a fost identificată în fecale la pisică T. gondii la 2.85% dintre acestea (2/70) iar la 10.5% (6/57) H. hammondi. A fost izolată prima sușă de H. hammondi (Hh-Cj1/257) de la noi din țară, de la o pisică din județul Cluj, din mediul rural. De asemenea au fost diagnosticate și alte tipuri de infestații parazitare la pisici: în centrul țării infecții/infestații cu Cryptosporidium spp., Giardia spp., Sarcocystis spp., Isospora spp., Taenia spp., Dipylidium caninum, Toxocara cati, Ancylostoma/Uncinaria, Strongyloides stercoralis, Capillaria aerophila și Aelurostrongylus abstrusus iar în vestul țării cu Trichocephalus spp., Toxocara spp., Ancylostoma/Uncinaria spp. și Taenia spp. 58.5% (155/265) dintre pisicile din centrul țării au prezentat anticorpi anti-T. gondii de tipul IgG iar 12% (11/92) de tipul IgM, iar la pisicile din vestul țării au fost identiifcați anticorpi anti-T. gondii la 65.4% pisici. Seroprevalența la pisici a crescut odată cu înaintarea în vârstă pisicile adulte fiind seropozitive într-un procent mai mare. De asemenea seroprevalența anticorpilor anti-T. gondii a fost semnificativ mai mare la pisicile din mediul rural și la cele cu acces în mediul exterior. În ccea ce privește sexul pisicilor CO nu a observat nici o asociere al acestui factor cu prevalența, în timp ce P1 observă o prevalență mai mare la masculi dar fără a se specifica semnificația statistică. Alți factori de risc observați au fost reprezentați de hrană, și anume carnea și resturile menajere.

CO a dezvoltat o metod㠄in house” ELISA (indicator 6) de depistare a pisicilor infectate cu T. gondii, metodă care a prezentat o sensibilitatea de 94.828 (IC=89.128-100) și specificitate de 73.529 (IC=58.700-88.359), o metodă originală de extracție a ADN-ului genomic de T. gondii și H. hammondi din fecale de pisici și o metodă PCR (T. gondii și H. hammondi) (indicator 6).

În populația umană din centrul țării, P3 a observat un nivel de seropozitivitate IgG față de Toxoplasma gondii de 55.8%. Anticorpii anamnestici IgG au fost în proporție mai mare la populația din rural și la adulți și apropiată la sexul masculin și feminin. Seropozitivitatea la femei de 56.1% demonstrează un nivel de infecție asimptomatice ridicat, având în vedere că screeningul serologic pentru infecția cu Toxoplasma gondii nu este inclus în testele de rutină în România.

Asocierea între nașterea unui copil cu toxoplasmoză și mediul rural a fost la limita semnificației statistice. P2 constată că la 8,6% dintre nou-născuți confirmarea pe baze serologice a diagnosticului clinic de toxoplasmoză congenitală a putut fi realizată datorită testării IgA antitoxoplasmice, deoarece IgM au fost negative, subliniind astfel beneficiul testării acestui tip de imunoglobuline în screening-ul serologic la nou-născuți. Diagnosticul de toxoplasmoză congenitală a putut fi susținut pe baza analizelor serologice la 14,3 % din nou-născuții lotului la risc R (selectați pe criterii clinice din 4000 nou-născuți/an). In aceste condiții numărul de cazuri de toxoplasmoză congenitală pe an la mia de nou-născuți ar fi de 3 cazuri. Frecvența toxoplasmozei congenitale la grupul format din nou-născuții cu anomalii severe craniene (microcefalie, hidrocefalie) sau viscerale (hepatosplenomegalie, icter) a fost semnificativ statistic mai mare față cei care nu prezintă acest tip de patologie (p = 0,0032 << 0.05). A existat o diferență semnificativă statistic între frecvența toxoplasmozei congenitale, certificată prin prezența Ig A, la nou-născuții cu afectare oculară (p = 0,0001< 0.05) față de nou-născuții care nu au prezintat acest tip de simptomatologie.

În urma analizei chestionarelor completate de proprietarii de pisici a rezultat că 62.9% dintre aceștia aveau informații despre toxoplasmoză, dar în mediul rural numai 28%. 22.1% (31/140) proprietari au avut ca sursă de informare mass media, 8.6% (12/140) medicul uman și 36.4% (51/140) medicul veterinar.

O parte din rezultatele obținute în cadrul acestei etape sau în etapele anterioare au fost publicate sub formă de articole (4) (indicator 4) sau au fost prezentate la manifestări științifice naționale (2) și internaționale (2) (mobilități din care internaționale 0.833/om/lună) (indicator 11). Cercetările efectuate sunt studii de necesitate publică întrucât toxoplasmoza este o zoonoză gravă iar la noi în țară la ora actuală nu există un program de monitorizare la om (femei de vârstă fertilă) și protocoale de diagnostic standardizate. Astfel au fost realizate 3 studii de interes național (prevalență toxoplasmoză la pisici, om și nou născuți), 4 studii de interes regional (prevalența toxoplasmozei la pisici în centrul și vestul țării, prevalența toxoplasmozei la oameni în centrul țării și prevalența toxoplasmozei la nou născuți) și studii de interes local (indicator 7). În realizarea activităților au fost implicați doctoranzi și postdoctoranzi (doctoranzi Iovu Anamaria, Hotea Ionela; postdoctoranzi Titilincu Adriana) echivalent normă întreagă 0.243 respectiv 0.95 (indicator 10). Valoarea investițiilor în această etapă a fost de 6599.68 lei (indicator 12), reprezentând 1.98 din valoarea totala a acestei etape (III). De asemenea este susținută o rețea de cerectare intitulat㠓Centrul de cercetare, supraveghere, diagnostic și controlul zoonozelor” (indicator 14). Rata de succes în depunerile de proiecte în anul 2008 a fost de 66.66% (idicator 13).

 

Rezultate obtinute in etapa 4: Studiu seroepidemiologic privind prevalența infecției cu T. gondii la suine și la femei gravide

 

În cadrul etapei IV a proiectului 51-013/2007 s-a realizat screening serologic privind prevalența infecției cu T. gondii la suine în centrul (CO) și nord-vestul României  (P1). De asemenea s-a urmărit prelucrarea serologică a probelor provenite de la gravide cu sarcini patologice și interpretarea statistică a rezultatelor (P2), precum și stabilirea susceptibilității la infecția cu T. gondii la un lot de gravide aparent sănătoase și evidențierea profilului imunologic al gravidei în primul trimestru de sarcină (P3).

În cadrul screeningului serologic realizat la suine în zona de centru (coordonatorul de proiect) si vest (partenerul 1) a țării au fost recoltate probe de sânge de la 6155 suine, din care 2731 suine din sitemul intensiv de creștere (1171 suine reproducție, 1560 grăsuni si tineret), 3372 suine provenite din sistemul extensiv si 52 porici mistreti. Serurile au fost prelucrate în direcția depistării anticorpilor (IgG) anti-T. gondii prin metoda imunoenzimatică ELISA, utilizând două chituri comerciale (ID VET sau Safe Path), precum și prin metoda de imunofluorescență indirectă (IFI).

Seroprevalența anticorpilor (IgG) anti-T. gondii, la suinele din sistemul intensiv a fost de 7.2%-17.9% in zona de centru si nord-vest a tarii si de 0-7% in zona de vest a tarii. La garsuni prevalenta medie a fost de 0.6%, iar la porcii de reproductie de 16.8%. În ceea ce privește suinele din sistemul extensiv seroprevalența a fost de 32.7-42.9% in zona de centru si nord-vest a tarii și de 21.9% in zona de vest a tarii. La reacția de imunofluorescență indirectă titrul anticorpilor s-a situat intre 1:32 si 1:2415. La mistreti prevalenta in vestul tarii a fost de 94.2%.

Partenerul 2, în această etapă a realizat analize serologice (determinarea profilului imunologic antitoxoplasmic prin determinarea Ig G, Ig M și Ig A specifice antitoxoplasmice) la gravide cu sarcini patologice din zona de centru a României si s-au determinat indicatori epidemiologici legați de riscul anual de contaminare cu T.gondii, riscul de avort spontan și prezența infecției cu T.gondii. Seropozitivitatea antitoxoplasmică la gravide a fost de 39 % iar diagnostic de toxoplasmoză acută în sarcină a fost stabilit la 3% din gravidele testate, majoritatea cazurilor fiind  înregistrate pe parcursul trimestrului I de sarcina. Riscul de infecție anual al populației feminine cu vârsta cuprinsă între 20-33 de ani este de 0,67 %, iar tendința sa de evoluție este crescătoare cu vârsta.

Partenerul 3 a stabilit prevalența anticorpilor specifici anti T.gondii la gravidele sănătoase. Pentru aceasta au fost investigate serologic, în perioada 2007-2009, 487 de gravide fără simptomatologie de boală, cu vârste cuprinse între 19 și 34 de ani, pentru anticorpi antitoxoplasma  IgA, IgM, IgG, folosind tehnica ELISA și testul de Aviditate IgG. S-a constatat o seroprevalență de 46,41%. Într-o proporție de 34,90% persoanele investigate prezentau imunitate față de parazit, anticorpii titrați fiind din clasa IgG. Anticorpii IgG au fost asociați cu IgM-uri în 4,70% din cazuri, cu IgA-uri în 0,62%, cu IgM și IgA în 4,11%. În aceste situații, cu posibile infecții recente, au fost 46 de persoane. Probele acestora au fost testate și pentru aviditate IgG în vederea stabilirii momentului infecției. La 7 dintre acestea (1,44%) aviditatea a fost slabă, fiind un indiciu al primo infecției. Anticorpii IgM au fost prezenți singuri în 1,03% din serurile testate, iar în asociere cu IgA-uri în proporție de 0,62 %, în timp ce IgA-uri singure în procent de 0,41% din cazurile analizate. Din totalul serurilor testate la un procent de 3,49% a existat suspiciunea primo infecției.

O parte din rezultatele obținute în cadrul acestei etape sau în etapele anterioare au fost publicate sub formă de articole in extenso (5) (indicator 4) sau au fost prezentate la manifestări științifice naționale (4) si internationale (2). Cercetările efectuate sunt studii de necesitate publică întrucât toxoplasmoza este o zoonoză gravă iar la noi în țară la ora actuală nu există un program de monitorizare la om (femei de vârstă fertilă) și protocoale de diagnostic standardizate. Astfel au fost realizate 2 studii de interes național (prevalență toxoplasmoză la suine si femei cu sarcina normala si patologica) (indicator 7). În realizarea activităților au fost implicați doctoranzi și postdoctoranzi (doctoranzi Iovu Anamaria, Hotea Ionela; postdoctoranzi Titilincu Adriana si Blaga Radu) echivalent normă întreagă 0.11 respectiv 0.47 (indicator 10). Nu s-au efectuat investitii in echipamente.

 

 

 

 

 

 

Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului:

 

 

A XVI-a Conferinta Nationala de Parazitologie, 8-10 noiembrie 2007 -  Constanta

- Mederle N., Darabus G., Hotea I., Mederle O. -  Surse si modalitati de infestare in toxoplasmoza

- Zoe Coroiu,  Judith Bele, Cornelia Munteanu, Rodica Radu - Parazitozoonoze în populația județului Cluj evidențiate prin investigații de laborator

- Rodica Radu, Zoe Coroiu, Romana Rebreanu, Cornelia Munteanu, R. Radu - Riscul materno-fetal în  infecția TORCH

 

The XVIII European Congres of Clinical Microbiology and Infectious Disease, Barcelona, Spain, 19-22 April, 2008

- Junie L.M. - Clinical Manifestation of congenital toxoplasmosis and their importance in the prophylaxis of congenital malformations

 

Actualities in animals breeding and pathology, 22-23 mai 2008, Timisoara.

- Hotea Ionela, Darabus Gh. - The identification of Toxoplasma gondii infection in sheeps from Caras-Severin County

 

“Progrese și perspective în medicina veterinară”,  5-6 Iunie 2008 la Facultatea de medicină Veterinar㠓Ion Ionescu de la Brad” Iași

- Titilincu A., Mircean V., Cozma V. - Seroprevalența infecției cu Toxoplasma gondii la capre în centrul și nord-vestul Românie (comunicare orala)

 

International conference of cellular and tissue comparative pathology, 3-5 iulie 2008, Cluj-Napoca

- Hotea Ionela, Darabus Gh., Ilie M.S., Imre K. - Changes produced by Toxoplasma gondii in host-cell biology – Bibliographic study-

 

Al X-lea Congres National de Boli Infectioase cu participare internationala 4-7 iulie 2008, Cluj-Napoca

- Rodica Radu, Zoe Coroiu, Romana Rebreanu, Cornelia Munteanu, R. Radu - Toxoplasmoza  la gravide, gravide la risc și femei de vârstă fertilă

- Zoe Coroiu, Anca Florea, Romana Rebreanu, Mihaela Lazar - Stabilirea etiologiei parazitare la cazurile clinic suspecte de infecție, prin tehnici de   laborator.

 

 

 

Xth European Multicolloquium of Parasitology from satellites to microsatellites, Paris, Franța, 24-28.08.2008.

- Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Iovu A., Onac D., Chitimia L., Cozma V - Seroprevalence of Toxoplasma gondii infections in sheep and goats from Transylvania (comunicare orala)

- Titilincu A., Mircean V., Iovu A., Blaga R., Onac D., Cozma V. - The prevalence of Toxoplasma gondii infection in cats in Romania.(poster)

- Mircean V., Titilincu A., Cozma V. - Prevalence of parasite in cats from Transylvania, (Romania). (poster)

- Carmen Costache, Ioana Colosi, Monica Junie - The importance of antitoxoplasmic IgA detection in newborns

- Ioana Colosi, Carmen Costache, Monica Junie, Georgeta Gocan - Serologic profile for toxoplasmic infection in pregnant women in Cluj county.

- Rodica Radu, Zoe Coroiu, Cornelia Munteanu, Romana Rebreanu,  R. Radu - TORCH infections  in  pregnancy

 

Toxoplasma Centennial Congress: From Discovery to Public Health Management, Buzios, Rio de Janero, Brazilia, 20-25.09.2008

- Mircean V., Titilincu A., Cozma V. -  Prevalence of Toxoplasma gondii infections in domestic cats from Romania.  (poster)

- Titilincu A., Mircean V., Iovu A., Blaga R., Onac D., Cozma V. -  Seroprevalence of Toxoplasma gondii infections in small ruminants from Romania. (poster)

 

7th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Cluj Napoca, Romania, 2-4.10.2008

- Iovu A., Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Bejan A., Cozma V. - Serosurvey of Toxoplasma gondii in sheep for human consumption in two slaughter-house. (comunicare orala)

 

A XVIII-a, Conferinta Națională de Parazitologie, Cluj Napoca, Romania, 6-8.11.2008

- Cozma V., Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Iovu A. - Infecția cu Toxoplasma gondii la animale în România. (comunicare orala)

- Mircean V., Titilincu A., Cozma V. - Prevalența parazitozelor la pisici din Transilvania (poster)

- Titilincu A., Blaga R., Halos L., Mircean V., Boiereanu P., Cozma V. - Evaluarea unor chituri comerciale (ELISA ȘI MAT) utilizate în diagnosticul serologic al infecției toxoplasmice la ovine infecatate natural (comunicare orala)

- Iovu A., Traversa D., Milillo M., Titilincu A., Cozma V. – Aplicarea unei metode PCR calitative pentru determinarea Toxoplasma gondii in tesuturile avortonilor de oaie. (poster)

- Hotea Ionela, Darabus Gh., Oprescu I., Morariu S., Mederle Narcisa, Ilie M.S., Imre K. - Identificarea infectiei cu Toxoplasma gondii la ovine adulte, in judetul Timis

- Zoe Coroiu, Anca Florea, Judith Bele, Mihaela Lazar - Importanța serodiagnosticului  în suspiciunea de boală parazitară

 

 

Actualities in animals breeding and pathology, Timișoara, 21-22.05.2009

- Hotea I., Dărăbuș G., Ilie M., Imre K., Oprescu I., Morariu S., Mederle N. - The Identification of Toxoplasma gondii Infection in Sheep from Arad County.

 

A XVIII-a Conferință Națională de Parazitologie, 26-28 septembrie, Constanța, 2009

- Titilincu A., Mircean V., Iovu A., Cozma V. - Prevalența infecției cu Toxoplasma gondii la pisici domestice din Transilvania. (prezentare orală)

- Șuteu O., Titilincu A., Modry D., Mihalca A., Mircean V., Cozma V. - Cercetări epidemiologice privind infecția cu Neospora caninum și Toxoplasma gondii la bovine în centrul României. (prezentare orală)

- Mircean V.,Titilincu A., Iovu A., Cozma V. - Prevalența endoparazitozelor la pisici (Felis catus) din Transilvania și identificarea factorilor de risc. (prezentare orală)

- Hotea I., Dărăbuș G., Ilie M.S., Imre K., Oprescu I., Morariu S., Mederle N., Ciocan R., Balint A., Indre D., Imre M., Sorescu D. - Prevalența infecției cu Toxoplasma gondii la ovine și pisici în județul Arad.

 

COST Action FA 0805: 1st Working groups workshop&Management Committee meeting 1-9.10.2009

- Titilincu A., Mircean V., Iovu A., Gavrea R., Cozma V. - Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neopsora caninum infection in goats from center and north-west Romania. (prezentare orala)

 

8th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Cluj Napoca, Romania, 7-10.10.2008

- Iovu A., Titilincu A., Mircean V., Blaga R., Voinescu V., Cozma V. - Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in indoor pigs, from center and north-western of Romania. (prezentare orala)

- Titilincu A., Mircean V., Iovu A., Cozma V. - Development of an Indirect ELISA test using tachyzoite crude antigen for sero-diagnosis of sheep Toxoplasma gondii infection. (prezentare orala)

 

SERBPARZOON Project Conference - Parasitic zoonoses in present day Europe. Focus on south-east, 18-20.11.2009 Belgrad

- Cozma V., Titilincu A., Mircean V., Iovu A. - Toxoplasmosis in animals in Romania. (prezentare orala)

 

Contribuții ale cercetării științifice la progresul medicinei veterinare, București, 19-20.11.2009

- Hotea I., Dărăbuș G., Ilie M.S., Imre K., Ciocan R., Balint A., Indre D., Măndiță D. - The prevalence of Toxoplasma gondii infection in cats from Hunedoara County.